Carrito
0 productes
Veure cistella
Avís legal

1. Dades identificatives

Acomplint amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, se Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es mostren les següents dades: l’empresa titular d’artscoming.com (d’ara endavant, el Site) és ARTS COMING, S.L., amb domicili a Argentona, 11, 2on 2a – 08302 Mataró, amb número de C.I.F.: G66279688 (d’ara endavant, ARTS COMING).

 

2. Usuaris

L’accés i/o ús del portal d’ARTS COMING atribueix la condició d’USUARI que  accepta des de l’anomenat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

3. Ús del Site

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. L’esmentada responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. A l’esmentat registre l’USUARI serà responsable de donar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que se’n farà càrrec, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ARTS COMING ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitat, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats iŀlícites, iŀlegals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-iŀlegal, d’apologia del terrorisme o atmptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics d’ARTS COMING, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics i lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. ARTS COMING es reserva el dret d’enretirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no fossin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ARTS COMING no es farà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels seus comentaris o d’altres eines de participació.

 

4. Protecció de dades i Política de Privacitat

ARTS COMING acompleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i les altres normatives vigents a cada moment, i fa cura per a garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, juntament a cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’USUARI pot soŀlicitar a ARTS COMING, farà saber a l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades a cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer adjunt creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, canceŀlació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, ARTS COMING informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li demanarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment. L’USUARI té reconeguts i podrà exercir els drets d’accés, canceŀlació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas o a l’adreça indicada al punt 1, identificant-se i concretant la seva sol·licitud. En el seu cas, hauran d’aportar fotocòpia del DNI o document equivalent.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

El contingut de la web està publicat sota llicència Creative Commons, Reconeixement-NoComercial-Sense Obra Derivada 3.0.

L’USUARI deurà abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ARTS COMING.

 

 

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

ARTS COMING no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de responsabilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. Modificacions

ARTS COMING es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu Site.

 

8. Ús de cookies

ARTS COMING podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per ARTS COMING, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als seus Continguts.

 

9. Enllaços

En cas de que al Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ARTS COMING no exercirà cap tipus de control sobre els anomenats llocs i continguts. En cap cas ARTS COMING assumirà cap responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç pertanyent a un site web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplada, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels anomenats hipervincles o altres sites d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

10. Dret d’exclusió

ARTS COMING es reserva el dret de denegar o treure l’accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

11. Generalitats

ARTS COMING perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que el puguin correspondre en dret.

 

12. Modificació de les presents condicions i durada

ARTS COMING podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins a que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

13. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre ARTS COMING i  l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró.

 

 

 

Pots contactar amb nosaltres [email protected]